Jan Paredis

7e plaats CPBW

13e plaats Ondernemingsraad

Chief Information Security Officer (CISO)

“Na een carrière bij financiële instellingen, met een tussenstap in de software wereld, ben ik begin 2017 aan de VUB gestart als de eerste VUB informatieveiligheidsverantwoordelijke.

Tijdens mijn carrière heb ik een brede ervaring opgedaan in het samenwerken en leiden van medewerkers. Hierbij heb ik geleerd dat een goede wisselwerking tussen organisatie en medewerkers gebaseerd moet zijn op een duidelijke communicatie en respectvolle samenwerking. In mijn visie is er geen nood aan een werkgever tegen werknemer verhaal, doch aan een samenwerkingsverhaal welke voordelen geeft aan zowel organisatie als medewerkers. In deze samenwerking spelen de syndicale vertegenwoordigers een niet te onderschatten rol, en het is belangrijk dat alle medewerkers actief zijn in het kiezen van hun vertegenwoordigers.

Als 59-jarige economist omschrijf ik mijzelf het liefst als een sociale liberaal. Ik geloof in de vrijheid en mogelijkheden van ieder persoon, maar weet uit ervaring dat er soms nood is aan een degelijke sociale ondersteuning en bescherming. Ook aan de VUB. Ik zou dus zeker willen werken aan het verbeteren en verduidelijken van het arbeidsreglement en de achterliggende processen. Anderzijds zou ik mij willen inzetten om de efficiëntie van de organisatie te verbeteren. De beschikbare fondsen zullen beperkt zijn, het is belangrijk deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Als vertegenwoordiger zou ik waar nodig vragen stellen bij inefficiëntie en waar mogelijk verbeteringsvoorstellen lanceren.

Mijn sterkte ligt in de kennis van het leiden van een organisatie, wat een samenwerking ten goede kan komen, en een pragmatische aanpak van onderhandelen.”