Ludo Lemmens

9e plaats Ondernemingsraad

16e plaats CPBW

Bouwmeester

“Sinds 2005 heb ik als projectmanager de infrastructuur door en door leren kennen en heb in die context met vele collega’s binnen verschillende afdelingen samengewerkt.

Door de samenwerking met het kader van de VUB, als lid van het DC (Directie Comité) en CPBW (Comité Preventie en Bescherming op het Werk), ken ik de menselijke en bedrijfstechnische verzuchtingen.

Met deze bagage en vanuit mijn huidige functie als bouwmeester kan ik een constructieve en kritische inbreng hebben op het beleid om voor jullie individuele waarden op te komen. Wederzijds vertrouwen, werkzekerheid, kansen op ontplooiing, inspraak zijn waarden die in een “warme” werkomgeving thuishoren.

In de geest van het vrije denken kan een transparant beleid niet verloren gaan aan administratieve overlast en hiërarchische dominantie.”