Serge Gielen

8e plaats CPBW

15e plaats Ondernemingsraad

Facility Manager

“Sinds maart 1994 werk ik aan de Vrije Universiteit Brussel, op verschillende diensten en domeinen.

Gaande van ICT (toenmalig AIV),via bibliotheek , via onderwijs tot Infrastructuur.

Hierdoor ken ik de kracht en het belang van de ondersteunende diensten voor het goed functioneren van onze universiteit. Een verdere besparing hierop is voor mij dan ook uit den boze.

Ik streef met mijn kandidatuur naar een evenwichtig, transparant en evenwaardig beleid over de faculteiten, diensten , statuten en campussen heen. In de wetenschap dat wij heel wat talent in dienst hebben en hoe belangrijk dat is voor de uitbouw van onze instelling, zet ik mij in voor meer loopbaanontwikkeling, permanente vorming en bijscholing.

Als gedreven vader van 2  jonge kinderen, liggen  work-life balance en het erkennings- en waarderingsbeleid mij nog nauwer aan het hart. Door jouw stem hoop ik dit deel van het beleidsplan in de spotlight te houden.”