Peter Van Rompaey

7e plaats Ondernemingsraad

10e plaats CPBW

Senior Advisor Corporate Communications

“Onze collega’s verdienen beter”

Na een carrière van 18 jaar in de journalistiek en in de media (o.a. Het Laatste Nieuws, TV Brussel,  Woestijnvis en VT4),  ging ik in maart 2008 aan de slag bij de VUB. Een terugkeer naar mijn alma mater, waar ik in de jaren 80 communicatiewetenschappen studeerde en o.m. voorzitter was van Studiekring Vrij Onderzoek.

Als corporate communicatieverantwoordelijke bij het team van Marcom heb ik de voorbije twaalf jaar de evoluties, veranderingen en hervormingen die zich aan de VUB hebben voltrokken, van nabij kunnen volgen. 

Waarom ben ik kandidaat voor de sociale verkiezingen? Omdat ik graag wil opkomen voor een respectvolle, inspirerende en professionele werkomgeving voor iedereen.  Ik kom op vele plekken op de VUB-campussen en stel vast dat nogal wat collega’s klagen over een te hoge werkdruk, over een negatieve sfeer en over een gebrek aan waardering. Al die collega’s verdienen beter, toch?

De warme universiteit die de VUB volgens rector Caroline Pauwels hoort te zijn, is inderdaad soms ver weg. En dat is jammer. Want collega’s die zich gesteund en gewaardeerd voelen door hun leidinggevenden, zullen gelukkiger zijn in hun job en bijdragen aan een positieve werksfeer.    

Ik zie het als de rol van de liberale vakbond om de VUB aan te zetten een warme, betrouwbare en stimulerende werkgever te zijn. De VUB moet groeikansen bieden aan alle personeelsleden, erover waken dat werk en privé in balans blijven en niemand aan haar of zijn lot overlaten.

Als u het met me eens bent, dan mag u gerust op mij stemmen!