Tim Van de Voorde

1e plaats Ondernemingsraad

2e plaats CPBW

Onderzoeker (postdoc)

Tim begon zijn loopbaan aan de VUB als doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep sociale geografie (tegenwoordig Cosmopolis) en is nog steeds verbonden aan de vakgroep geografie via de onderzoeksgroep Cartography & GIS. Sinds 2012 heeft hij het engagement opgenomen om de werking van ACLVB en VSOA aan de VUB te coördineren en sinds 2014 is hij als nationaal penningmeester verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Groep Onderwijs.

Als kandidaat voor zowel de OR als het CPBW wil Tim zich blijven inzetten om op een constructieve manier mee te bouwen aan een VUB die een stimulerende en respectvolle omgeving biedt voor al haar werknemers, met aandacht voor hun welzijn.

“Er moet dringend een einde gemaakt worden aan de doorgedreven, kwantitatieve outputmeting die tegenwoordig bepalend is voor de financiering van onze universiteiten. Wetenschappelijk onderzoek is toch geen bandwerk! De onderlinge concurrentiestrijd die de overheid in de hand werkt leidt tot een ondraaglijke werkdruk en een overdreven prestatiedrang die onherroepelijk leidt tot kwaliteitsverlies. Dat is pas een echt risico voor onze welvaart en de concurrentiepositie van ons land.”