John Desmadryl

18e plaats Ondernemingsraad

21e plaats CPBW

Coördinator telefonie

“Mijn job is telefonie, zowel vaste als mobiele telefonie.

Ik ben géén genie, maar ik heb mijn job wel onder de knie.

Ik behandel Tickets ivm.  defecten, storingen van telefoonlijnen.

Alsook aanmaken van nieuwe telefoonlijnen.

Een telefoonlijn die perfect is voor ieder zijn oor, daar werk ik voor”