Diane Sorgeloos

3e plaats CPBW

5e plaats Ondernemingsraad

Labomedewerker vakgroep Scheikunde

“Verder werken aan een positieve en correcte sfeer op het werk, waar mensen zich goed voelen omdat ze zich gerespecteerd weten.”

Als kandidaat voor het comité en de ondernemingsraad, vind ik het belangrijk een goede samenwerking uit te bouwen, om collega’s te ondersteunen en te informeren bij problemen die zich kunnen voordoen op de werkvloer. In elk verhaal blijft de werknemer een zwakkere positie hebben, en is het belangrijk dat een groep zich achter hem schaart om op te komen voor zijn rechten in een gezonde dialoog met de directie.”