Linda Willems

6e plaats Ondernemingsraad

4e plaats CPBW

Studentenpsycholoog

“Er zijn ongetwijfeld nog werkpunten om het welzijn van het personeel te bewerkstelligen of te verhogen. Ik haal er een uit en dat is ‘informatie’. Ik vind het belangrijk dat alle personeelsleden-in welke hoedanigheid ook- zich betrokken voelen bij de dienst en bij uitbreiding bij de instelling waarbinnen ze werken. Geïnformeerd worden over alledaagse kleine dingen maar ook over beleidsbeslissingen kunnen volgens mij zeker bijdragen aan een positief werkklimaat. Ik hoop dat we hier als vakbond een voorbeeld in kunnen geven